top of page

POVIJEST ŽUPE SV. KVIRINA BISKUPA I MUČENIKA, ZAGREB – PANTOVČAK

maketa_crkve.jpg

* Na blagdan Bl. Alojzija Stepinca, 10. veljače 1999., dekretom Nadbiskupskoga duhovnog stola u Zagrebu, osnovana je župa sa sjedištem na Pantovčaku, a za zaštitnika joj je određen Sv. Kvirin, sisački biskup i mučenik. Privremenim je upraviteljem nove župe imenovan vlč. Mijo Gorski, župnik župe Sv. Blaža.
* Nova je župa nastala na dijelovima područja dotadašnjih župa Sv. Blaža u Zagrebu, Sv. Marka u Zagrebu i Sv. Mirka u Šestinama, a njene su granice određene: na sjeveroistočnoj strani Pantovčak do Šestinskoga vijenca, Zelengaj, Radnički dol, Kukuljevićeva i svi brojevi Pantovčaka. S južne strane granica se proteže Pantovčakom od Buconjićeve, preko Bulatove, Bosanske (od br. 42) i Buntićeve prema Hercegovačkoj ulici (do br. 32). Sa zapadne strane župi pripada Istarska ulica i Pantovčak istočno od Kosirnikove i Jelenovca, do kraja. Ostale ulice koje pripadaju župi: Demercova, Goljak, Goljački ogranak, Kozarčeva, Kozarčeve stube, Kozarčev vijenac, Kršinićeva, Novi Goljak, Pavlinovićeva, Stube Vinka Mandekića i Voukova.
* Na blagdan Sv. Kvirina, 4. lipnja 1999., odluka o osnivanju nove župe obznanjena je vjernicima svečanim čitanjem Dekreta na večernjoj svetoj misi u samostanskoj kapeli Sestara franjevki od Bezgrješne na Pantovčaku.
* Dekretom Nadbiskupskoga duhovnoga stola u Zagrebu, 14. lipnja 1999., vlč. Franjo Tkalčec je imenovan prvim župnikom župe Sv. Kvirina na Pantovčaku, a 29. kolovoza 1999., preuzeo je župu na upravljanje prema kanonskim propisima i predstavio se župljanima.
* 25. kolovoza 1999., uknjižena je na ime župe zemljišna parcela na Pantovčaku br. 85 s ciljem izgradnje nove župne crkve i pastoralnoga centra. 

povijest_zupe_krstionica.JPG

* 5. listopada 1999., ustanovljeno je prvo Župno ekonomsko vijeće.
* 22. studenoga 1999., Odbor za izgradnju nove župne crkve na Pantovčaku je izradio projektni zadatak i proveo dobrovoljni natječaj za arhitektonsko – urbanističko idejno rješenje na koji je pristiglo ukupno 12 radova.
* 1. lipnja 2000., prihvaćeno je idejno rješenje gospodina Djive Dražića, dipl. arh. (''Entasis d.o.o.''), a 30. lipnja 2000., odluka je prihvaćena i potvrđena od strane Povjerenstva za izgradnju i Odbora za sakralnu umjetnost Zagrebačke nadbiskupije.
* 14. studenoga 2000., ustanovljeno je prvo Župno pastoralno vijeće.
* 22. svibnja 2002., potpisan je Ugovor o gradnji crkve s izvođačem ''Hidrocommerce d.o.o.'' iz Donjeg Stupnika.
* Na blagdan zaštitnika župe, 4. lipnja 2002., Zagrebački nadbiskup, mons. Josip Bozanić svečano je otvorio gradilište i blagoslovio temeljni kamen nove crkve na Pantovčaku.
* Po prvi puta se održavaju slavlja i podjeljuju sakramenti u novoizgrađenoj župnoj crkvi; 1. lipnja 2003. - Prva sveta pričest, a 7. lipnja 2003. – sveta potvrda.
* Svetom misom Polnoćkom 25. prosinca 2003. prvi se puta slavi blagdan Isusova rođenja – Božić u novoj crkvi.
* Od 9. listopada 2004. Euharistijska slavlja se održavaju redovito u novoj župnoj crkvi.
* 16. i 17. studenoga 2008., postavljena su i instalirana tri zvona na crkvu: Veliko zvono Sv. Kvirina – (550 kg), Srednje zvono Sv. Obitelji – (260 kg) i Malo zvono Sv. Jurja – (160 kg). Zvona su izlivena u Innsbrucku u Austriji.
* 2009. godine, o desetoj obljetnici osnutka župe, izdana je monografija ''Izvire vjera iz kamena'' (Glas Koncila, Zagreb).
* 11. lipnja 2011. – Zagrebački nadbiskup, Josip kard. Bozanić, posvetio je novoizgrađenu crkvu Sv. Kvirina na Pantovčaku.
* Dekretom Nadbiskupskoga duhovnog stola u Zagrebu, 6. srpnja 2012., vlč. Franjo Tkalčec je razriješen službe župnika, a vlč. Tomislav Subotičanec je imenovan novim župnikom.

bottom of page